Historia zmian - NAM seria 0.2

Pliki projektowe wszystkich wersji PCB znajdziesz w serwisie easyeda.com/nettigo/Nettigo-Air-Monitor. Kształt i wielkość płytki drukowanej podyktowany jest obudową wykonaną z dwóch kolanek hydraulicznych 75mm.

 • 2018-09-21 - Wersja 0.1.1:
  • Pierwsza wersja płytki.
  • Technicznie sprawna, ale śruba montażowa do SDS011 znajdowała się pod pionowo umiejscowioną płytką Wemos D1 mini.

 • 2018-10-17 - Wersja 0.2.0:
  • Płytka Wemos D1 mini położona w poziomie
  • Dodano gniazdo GPS
  • Zmieniono sposób podłączenia SDS011
  • Dodano otwory na opaski kablowe zabezpieczające kabel USB

 • 2018-11-12 - Wersja 0.2.1:
  • Dodano gniazdo zasilania grzałki PTC w postaci bloku śrubowego
  • Dodano gniazdo zasilania w postaci bloku śrubowego

 • 2019-12-09 - Wersja 0.2.2:
  • Zmniejszono wysokość płytki aby lepiej układała się w obudowie
  • Zwiększono otwory montażowe SDS011 tak aby pasowały do śrub podtaczanych (brak wystających łebków, które dodatkowo deformowały obudowę)
  • Zmieniono gniazdo zasilania z bloku śrubowego na wtyk DC 2.1/5.5mm
  • Dodano bezpiecznik polimerowy
  • Dodabo kondensator stabilizujący zasilanie
  • Zmieniono ustytuowanie bloku śrubowego grzałki PTC
  • Zmieniono footprint złącza DHT na XH2.54-3P
  • Zmieniono footprint złącz I2C 3V3, I2C 5V na XH2.54-4P
  • Dodano rezystor podciągający do DS18B20
  • Usunięto złącze GPS
  • Poprawiono warstę opisową


Ostatnia aktualizacja: 30-01-2020