Wyświetlacz LCD z WiFi - wgrywanie firmware i konfiguracja

Poniższa instrukcja dotyczy zestawu wyświetlacza LCD z WiFi opartego na Wemos D1 Mini. PCB-1843 oraz KIT-1979 w wersji 0.2.3. Jeżeli masz inną wersję, poszukaj stosownej instrukcji w dziale Baza wiedzy.

Wgrywanie Firmware do wyświetlacza

Lutowanie wyświetlacza masz już za sobą. Przyszedł czas na wgranie odpowiedniego oprogramowania (firmware). Jeżeli niestraszne jest Ci PlatformIO, możesz pobrać projekt z github.com/trekawek/aqi-lcd, skompilować go i wgrać do wyświetlacza. Jeżeli czytasz powyższe zdanie i brzmi ono jak zaklęcie na przywołanie demona cyfryzacji, to zdecydowanie zalecane jest skorzystanie z instrukcji poniżej.

Do wgrania oprogramowania możesz użyć flashera od Nettigo Air Monitor. Podłącz wyświetlacz kablem USB do komputera. Uruchom flasher i w polu wersji oprogramowania, zamiast wybierać wersję z listy wklej następujący link https://raw.githubusercontent.com/trekawek/aqi-lcd/master/bin/firmware-lcd.bin. Następnie kliknij przycisk Wgraj i zaczekaj kilka sekund aż program skończy wgrywać firmware.

Konfiguracja

Nie zdziw się, jeżeli po zakończeniu wgrywania na ekranie LCD urządzenia nie pojawi się nic nowego. W moim przypadku po wgraniu oprogramowania ekran nadal był biały. Dopiero po ponownym uruchomieniu Wemosa (przyciskiem RESET lub odpięciem zasilania) na wyświetlaczu pojawiło się czarne tło i białe napisy. W tym momencie urządzenie powinno zacząć rozgłaszać konfiguracyjną sieć WiFi o SSID AQI LCD.

Podłącz się do niej. Po chwili aplikacja przekieruje Cię na www, gdzie należy wybrać link do konfiguracji.

  • Nadaj hasło do AP (przynajmniej 8 znaków). To hasło jest po to aby nikt niepowołany nie zmienił konfiguracji wyświetlacza.
  • Wybierz z listy sieć WiFi do której chcesz podłączyć wyświetlacz i podaj hasło.
  • Jeżeli chcesz aby sensor pobierał dane z Internetu, to jako sensor type wybierz aqi.eco, oraz w polu sensor URL podaj adres do strumienia danych w JSON Twojego sensora. Mój dla przykładu wyglądał tak: https://lochowo.aqi.eco/jesionowa-28/data.json - uważaj na autokorektę w telefonie - lubi podmieniać słowa w adresie.
  • Jeżeli chcesz pobierać dane lokalnie, to z listy wybierz local device, a w sensor URL podaj link w formacie http://[ip sensora]/data.json.
  • Timezone offset pozwala ustawić strefę czasową. Dla Polski będzie to wartość 2 latem (CEST) i 1 zimą (CET). Wartość oznacza przesunięcie w godzinach względem czasu UTC.
  • Backlight time to podświetlania ekranu po wykryciu dotknięcia ekranu. Ustawiamy liczbę sekund.

Zmiany zapisujemy niebieskim przyciskiem Apply na dole strony. Jeżeli wszystko jest ok, wyświetlacz powinien połączyć się z nową siecią WiFi. Jeżeli nie będzie mógł nawiązać z nią połączenia uruchomi ponownie tryb konfiguracji. Tryb ten, można uruchomić też w dowolnym momencie przez dwukrotne przyciśnięcie resetu.


Ostatnia aktualizacja: 09-10-2020